opc_loader

Algemene voorwaarden

Simply Because is gevestigd in Sneek en handelt onder de naam Miss Musthave. E-mail: info@www.simplybecause.nl
KvK 341.35462 
BTW 199054939B02
Bankrekening: NL66KNAB0418149518, tnv Miss Musthave, Sneek
 

artikel 1. Algemeen

1.1 Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Simply Because. 

1.2 Simply Because heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

artikel 2. Bestellen

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door een bestelling te plaatsen op onze webshop. 

2.2 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte. In dit geval kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Simply Because zal uw betaling retourneren binnen 30 dagen. 

2.3 Indien u een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dient u rekening te houden met een langere levertijd, u wordt hiervan op de hoogte gehouden. 

2.4 Het is mogelijk een bestelling te annuleren door een e-mail te versturen Simply Because. Indien de bestelling al verstuurd is dan worden de volledige verzendkosten bij u in rekening gebracht. 

2.5 In geval van overmacht heeft Simply Because het recht om de bestelde artikelen van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij stellen de klant hiervan per e-mail op de hoogte.

artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief eventuele verzendkosten 

3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten. 

3.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, PayPal of handmatige overboeking 

4.2 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Simply Because het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

artikel 5. Verzenden

5.1 Na ontvangst van betaling aan Simply Because zal uw bestelling, mits voorradig binnen 1-3 werkdagen aan TNT Post worden aangeleverd en zo spoedig mogelijk bij u afgeleverd worden. 

5.2 Verzenden in Nederland via brievenbuspost is GRATIS daarnaast kun je kiezen uit de volgende verzendmogelijkheden: 

  • • Bestellingen binnen Nederland GRATIS VERZENDING
    • Brievenbuspakje €3,94
    - verzendbewijs
    - statusinformatie over zending
  • • Aangetekend + verzekerd verzenden: €7,22-. Bij ‘aangetekend verzenden’ (€7,22-) moet er worden getekend voor ontvangst. Op deze manier ben je altijd verzekerd dat de bestelling aankomt.


Voor aangetekende verzending in Europa en daarbuiten gelden andere tarieven. 

5.3 Wanneer u ervoor kiest om uw bestelling via TNT brievenbuspost te laten verzenden dan is Simply Because niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door TNT Post. Bij een aangetekend pakket zijn de kosten voor verlies of beschadiging te verhalen bij TNT Post.

artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling tussen 1 en 3 werkdagen te leveren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

6.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

artikel 7. Ruilen en retourneren

7.1 Vanaf het moment dat de klant de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft deze een zichttermijn van 7 dagen. Binnen deze termijn kan het artikel bekeken worden. Na het verstrijken van de 7 dagen is de koopovereenkomst bindend. 

7.2 Tijdens de zichttermijn heeft de klant herroepingrecht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

7.3 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden, aangezien het sieraad geleverd wordt in een transparante verpakking is het mogelijk de beoordeling te doen zonder deze uit de verpakking te halen. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Simply Because te retourneren, conform de door Simply Because verstrekte instructies. 

7.4 Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen en onbeschadigde staat en in originele verpakking en folie. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht. 

7.5 Ruilingen of retourneringen dienen gemeld te worden via info@www.simplybecause.nl 

7.6 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant. 

7.7 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. 

7.8 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal Simply Because het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de klant terugbetalen.

artikel 8. Gebrekkig product

8.1 Simply Because verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden.

artikel 9. Garantie

9.1 Simply Because staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Zie Garantie

9.3 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u contact op te nemen met Simply Because. Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. Simply Because zal zorgdragen voor een passende oplossing indien de garantietermijn nog niet verstreken is, en het gebrek valt binnen de garantie. 

9.4 Na beoordeling van uw retour/klacht door heeft Simply Because te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen de door de leverancier gestelde garantietermijn. Dit kan bijv. een reparatie, een vervangend product of retournering van het aankoopbedrag zijn. Indien er, na plaatsvinden van bovengenoemde, sprake is van terugstorten van het aankoopbedrag zal dit binnen 30 dagen plaatsvinden. Dit alleen nadat Simply Because het betreffende artikel retour heeft ontvangen. 

9.5 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. krassen, breuk en andere beschadigingen door onvoorzichtig gebruik 
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen;
f. metaal dat door de PH waarde van de huid verkleurd 
g. metaal dat verkleurd is door contact met water, parfum, bodylotion; 
h Vlekken ontstaan door parfum

artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Simply Because is niet aansprakelijk voor kleur en/of afwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm zal in vele gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. 

10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Simply Because zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. Simply Because kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Simply Because is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Simply Because verschuldigd is, heeft voldaan.

artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Simply Because niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@www.simplybecause.nl. Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren. 

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

artikel 14. Cadeaubonnen

14.1 Cadeaubonnen zijn éénmalig te gebruiken en niet in combinatie met andere aanbiedingen en kortingscodes. 

14.2 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. 

14.3 Aankopen die zijn gedaan met een cadeaubon en vervolgens worden geretourneerd geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. U zult een Simply Because shoptegoed ontvangen.

artikel 15. Privacy

15.1 Indien je een bestelling plaatst bij Simply Because, hebben wij je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.
 

artikel 16. Copyright

16.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van de website en webshop Simply Because, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden met zware boetes per overtreding per dag.